திங்கள், 7 ஜூலை, 2014

SC/ST ஊழியர்களுக்கு கல்வித் தகுதி குறித்து-மத்திய சங்கம்.


 BSNLEU writes to Corporate Office, demanding for Staff Side representation in the Committee formed to look into Reduction in Qualifying Standards for SC/ST employees.<<view letter>>


 மத்திய சங்கம் நிர்வாகத்திற்கு ஏழுதிய கடிதம்- டவுன் லோடு செய்ய -கிளிக் செயய  SC/ST ஊழியர்களுக்கு கல்வித் தகுதி குறித்து  pdf
The issue of Reduction of Qualifying Marks for SC&ST employees referred to a committee.   


BSNLEU has been demanding almost for the past 2 years, the implementation of DoP&T orders on Reduction of Qualifying Standards for SC&ST employees. After dilly-dallying all these days, the Corporate Office has now formed a committee to look into the issue. The issue has seriously been discussed with the Director (HR), by the JAC, in the meeting held on 27.6.2014. The letter dated 20.06.2014 on the subject is received by the CHQ only on 05.07.2014. CHQ will persue the issue with all seriousness


SC&ST.ஊழியர்களுக்கு கல்வித் தகுதி குறைப்பது குறித்து -நிர்வாகம் மத்திய சங்கத்திற்கு எழுதிய கடிதம் பார்க்க -கிளிக் செய்யவும். 

கருத்துகள் இல்லை: