திங்கள், 7 ஜூலை, 2014

04 07 14 சில புகைப்படங்கள்.

BSNL தமிழ் மாநில மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களின் அலட்சிய போக்கை கண்டித்து தமிழ் மாநில சங்கங்களின் அறை கூவலை ஏற்று தமிழகம் முழுவதும் 04.07.2014 அன்று நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டங்களின் ஒரு சில புகைப்படங்கள்.தமிழகத்தில்  04 07 14 நடந்த ஆர்ப்பாட்டம் படங்கள்- தமிழ் மாநில சங்கத்திலிருந்துகருத்துகள் இல்லை: