வியாழன், 10 ஜூலை, 2014

வருமான வரி விலக்கு -

80(சி) பிரிவின் கீழ் முதலீட்டிற்கான வரம்பு ரூ.1 
லட்சத்தில் இருந்து ரூ.1.5 லட்சமாக 
உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
 

 வீட்டுக் கடனுக்கான வரிச் சலுகை ரூ.1.5 
லட்சத்தில் இருந்து ரூ.2 லட்சமாக உயர்வு.


தனிநபர் வருமான வரி விலக்கு உச்ச வரம்பு ரூ. 2 
லட்சத்தில் இருந்து ரூ.2.5 லட்சமாக 
உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மூத்த குடிமக்களுக்கு ரூ.2.5 
லட்சத்தில் இருந்து ரூ.3 லட்சமாக 
உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

கருத்துகள் இல்லை: