திங்கள், 16 ஜூன், 2014

CHQ writes to the management to call JAC for talks


 JAC writes to the Director (HR), insisting to invite the JAC for the discussion to be held on 27.06.2014, on the 30 point charter of demands

 நிர்வாகம்   BSNLEU and NFTE சங்கங்களை        மட்டும்  பேச்சு வார்த்தைக்கு  அழைத்ததை  நமது மத்திய சங்கம் ஏற்கவில்லை.  JACல்        உள்ள அனைத்து சங்கங்களையும் பேச்சு வார்த்தைக்கு அழைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நிர்வாகம் முன்  வைத்துள்ளது.

 pl.click the link to view the letter.
http://www.bsnleuchq.com/Discussion%20on%2030%20point%20charter%20of%20demand.pdf

கருத்துகள் இல்லை: