ஞாயிறு, 29 ஜூன், 2014

மாநில மாநாடு வரவேற்புக்குழு


நமது மாநில சங்கத்தின மாநில மாநாடு திருச்சியில் நடக்க உள்ளது. ;அதற்கு மாநில மாநாடு வரவேற்புக்குழு  அமைக்கப்பட்டது.கருத்துகள் இல்லை: