திங்கள், 23 டிசம்பர், 2013

இரங்கல் செய்தி!!

ஓய்வு பெற்ற தோழர் S காப்ரியல் STS  அவர்கள்    இன்று 23-12-2013 காலை காலமானார் என்பதை அறிவிக்க வருந்துகிறோம். பிரிவால் துயருறும் அவரது குடும்பத்தாருக்கு மாவட்டச் சங்கம் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை உரித்தாக்குகிறது.இறுதி நிகழ்ச்சிகள் கடலூர் சாமிபிள்ளை நகரில் இன்று  23-12-2013 மாலை  நடைபெறும் .கருத்துகள் இல்லை: