வெள்ளி, 13 டிசம்பர், 2013

12.12.2013 அன்று டெல்லியில்அனைத்து மத்திய சங்கங்களின் சார்பில் நடைபெற்ற பாராளுமன்றத்தை நோக்கிய பேரணியில் நமது சங்கத் தலைவர்கள்கருத்துகள் இல்லை: