புதன், 1 அக்டோபர், 2014

01-10-2014 முதல் IDA 6.9% உயர்ந்து உள்ளது ...

அருமைத் தோழர்களே! நமது BSNL அலுவலர்களுக்கு 01-10-2014 முதல் IDA 6.9% உயர்ந்து மொத்த IDA 98.2% ஆக இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது .


                                                            தோழமையுள்ள
                                                                 K.T.சம்பந்தம் 

கருத்துகள் இல்லை: