வெள்ளி, 2 ஜனவரி, 2015

PAY SLIP- சம்பள பட்டியல் பெறுவதற்கான புதிய போர்ட்டல்...

அன்பார்ந்த தோழர்களே !தோழியர்களே!!

ERP-ல் சம்பள பட்டியல் (PAY SLIP) விபரம் நமது ஊழியர்கள்  அனைவரும் தெரிந்து கொள்வதற்கு தமிழ்  மாநில நிர்வாகம் வழிகாட்டுதலையும்,  PAY SLIP பெறுவதற் கான புதிய  SAP Net weaver portal  ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளது. ERP-ல்PAYSLIP- பார்பதற்கு /print  எடுப்பதற்கு Cudaalore  SSA SITE-ல் உள்ள "ERP ESS Portal"லை கிளிக் செய்தால் SAP Net weaver portal ஸ்கிரின் மிளிரும், அதில் User ID ஆக தங்களது HRMS.NO முதல் எண்ணை தவிர்த்து எட்டு எண்களை பதிவு செய்யவும், பின்பு PASS WORD ஆக bsnltn@123 யை பதிவு செய்ய PASS WORD மாற்றுவதற்கு ஸ்கிரின்ல்  தங்களது புதிய சொந்த PASS WORD பதிவு செய்யவும். அப்போது கிடைக்கும்  Benefits and Payments கிளிக் செய்தால் தங்களது சம்பள பட்டியல் கிடைக்கும் SAP Net weaver portal ஐ காண  .--- இங்கே கிளிக் செய்யவும். 

கருத்துகள் இல்லை: