வெள்ளி, 23 ஜனவரி, 2015

30.01.2015 அன்று கடலூரில் நடைபெறவுள்ள மாநிலம் தழுவிய கருத்தரங்கத்திற்காக" FORUM" சார்பில் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு நாம் வைத்துள்ள பதாகைகள்கருத்துகள் இல்லை: