வியாழன், 22 ஜனவரி, 2015

ஒப்பந்த ஊழியர்கள் ஊதிய பிரச்சினையில் பாராமுகமாக இருக்கும் மாநில நிவாகத்தை கண்டித்து கண்ணைக்கட்டி ஆர்ப்பாட்டம் அனைவரும் பங்கேற்று வெற்றிபெறச் செய்வீர் !


கருத்துகள் இல்லை: