புதன், 1 ஜனவரி, 2014

01-01-2014 முதல் IDA 5% உயர்வு

அன்பார்ந்த தோழர்களே!
01-01-2014 முதல் IDA உயர்வு 5 சதமாக இருக்கும் என தெரிய வந்துள்ளது. இதனால் மொத்த IDA 90.5 சதமாக உயர்ந்துள்ளது எனவே,ஜனவரி 2014 சம்பளத்தில் 5%உயர்த்தி கிடைக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை: