ஞாயிறு, 4 மார்ச், 2018


BSNLEU–ஊழியர் சங்கம்
தமிழ்நாடு தொலை தொடர்பு ஒப்பந்த தொழிலாளர் சங்கம்

இணைந்த கிளைச்செயலர் கூட்டம்

அன்பார்ந்த தோழர்களே ! தோழியர்களே !!

           நமது இரு சங்கங்களின் (BSNLEU&TNTCWU ) இணைந்த கிளைச்செயளர்கள் கூட்டம் 06.03.2018 (செவ்வாய்கிழமை) மாலை 5.00 மணிக்கு நமது மாவட்ட சங்க அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது. அனைத்து கிளைச்செயலர்களும் (BSNLEU&TNTCWU ), மாவட்ட மையத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட சங்க நிர்வாகிகளும் உரிய நேரத்தில் அவசியம் கலந்துகொள்ள வேண்டுகிறோம்.

கூட்டுத்தலைமை :

                தோழர்கள் : P.ரத்தினம் மாவட்ட தலைவர் BSNLEU
                                           S.V. பாண்டியன் மாவட்ட தலைவர் TNTCWU

 ஆயப்படு பொருள்
               *   ஒப்பந்த தொழிலாளர் ஆட்குறைப்பு பிரச்சனையும் –
                     மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அணுகுமுறையும்
               *   BSNLEU  மாவட்ட செயற்குழு
               *   திறனுக்கேற்ற ஊதியம் (Skilled wage) அமுலாக்கம்
               *   ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு 2009-2010 நிலுவைத்தொகை
                    – உயர்நீதிமன்ற உத்திரவு அமுலாக்கம்.
               *  TNTCWU மாவட்ட மாநாடு

 தோழமையுள்ள,
    M.பாரதி                                                                     K.T.சம்பந்தம்
மாவட்ட செயலர்                                                        மாவட்ட செயலர்
TNTCWU                                                                              BSNLEUகருத்துகள் இல்லை: