வியாழன், 24 அக்டோபர், 2013

DOT செயலருக்கு CMD கடிதம்

நமது CMD அவர்கள் 78.2 % IDA இணைப்பால்  01-01-2007 முதல் 10-06-2013 வரையில் ஊழியர்களுக்கு வழங்கபடாத நிலுவைதொகையை நிறுவனம் நிதி நிலையில் முன்னேறியவுடன் கொடுக்க வேண்டும் எனவும், 01-01-2007 முதல் 10-06-2013 வரை பணி ஓய்வு  பெற்ற பென்சன்தாரர்களுக்கு 78.2 % IDA இணைப்பின் படி பென்ஷன் உயர்த்தபடவேண்டும்  எனவும் 21-10-2013 அன்று DOT செயலருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் .

கருத்துகள் இல்லை: