செவ்வாய், 29 அக்டோபர், 2013

புதிய பதவி உயர்வு

28-10-2013அன்று நமது BSNLEU சங்க தலைமையிலானUNITED FOURMற்கும் நிர்வாகத்திற்கும் இடையில்ஏற்பட்ட உடன்பாட்டின்படி CR இல் 'சராசரி'உள்ளீடுகளுக்காக (பதிவு) NEPP பதவி உயர்வுகள்மறுக்கபடுவதை தவிர்க்க நாம் கொடுத்தகுறிப்புகள் நிர்வாக கமிட்டி கூட்டத்தில் (28-10-2013)ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. நமது போராட்ட அழைப்பிற்குஇது முதல் வெற்றி.

கருத்துகள் இல்லை: