திங்கள், 9 அக்டோபர், 2017

2016-2017 ஆண்டிற்கான போனஸ் ருபாய் 7000/ (ஏழாயிரம்) வழங்கிட வலியுறித்தி அனைத்து சங்கங்கள் சார்பில் போட்டம். நிர்வாகத்திற்கு கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது.


கருத்துகள் இல்லை: