ஞாயிறு, 5 ஜூலை, 2015

BSNL CUDDALORE SSA RETIREMENT PARTY

30/06-2015 அன்று  BSNL கடலூர் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாக கான்பிரன்ஸ் ஹாலில் பணி ஓய்வு பாராட்டு விழாநடைபெற்றது.
கீழ் கண்டோர் பணி நிறைவு பாராட்டு பெற்றனர்.
 1.தோழர். எம்.சேகர் AGM/CDL 2. தோழியர் எஸ்.மங்கைகயர்க்கரசி STS/VLU 
 3. தோழர் என்.மேகநாதன் STS/VLU 4 . தோழியர். T.வாசுகி SSS/CDL
 5 தோழர் எம்.தங்கவேலு TM/CDL 6. தோழர் என்.பாலசுப்ரமனியன் TM/CDL
7 தோழர்.எஸ்.தேசிங்கு TM/KAC….புகைப் படங்கள்.. 
கருத்துகள் இல்லை: