ஞாயிறு, 9 பிப்ரவரி, 2014

OL கடன் ரூபாய் 4 லட்சத்திலிருந்து 5 லட்சம்

அன்பார்ந்த தோழர்களே !

கூட்டுறவு சங்க  OL கடன் ரூபாய் 4 லட்சத்திலிருந்து 5 லட்சமாக 03-03-2014 முதல் கிடைக்கும். இந்த மாதம் லோன் வாங்கினாலும் அடுத்த மாதம் புதிய லோன் (4 லட்சம் to 5 லட்சம்) தொகை கிடைக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை: