செவ்வாய், 3 செப்டம்பர், 2013

தோழர் v.s. பாலாஜி TTA சென்னை மாற்றல்

நமது  செஞ்சி கிளைத் தோழர் v.s. பாலாஜி TTA அவர்களுக்கு நமது மத்திய மாநில சங்கங்களின் முயற்சியால் RULE-8 மாற்றல் கிடைக்கப் பெற்றது. தலமட்ட அதிகாரிகளின் தயாள குணத்தால் விடுவிக்கப் படாமல் இருந்தார். தற்போது பயிற்சி முடித்து நியமனம் பெற்ற உழியர்களைக் கொண்டு தோழர் v.s. பாலாஜி விடுவிக்கப்படுகிறார். உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்ட நமது மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு நெஞ்சிநிறை நன்றயினை உரித்தக்கிக்கொள்கிறோம். அதுபோல் தோழர் v.s. பாலாஜிபணி சிறக்க வாழ்த்துகிறோம்... 

கருத்துகள் இல்லை: