செவ்வாய், 3 செப்டம்பர், 2013

கடலூர் மாவட்டத்தில் பணியில் சேரும் தோழர்கள் பணி சிறக்க வாழ்த்துகிறோம்!!!!

பணியில் சேரும் TTA  தோழர்கள்

 P செந்தாமரை TTA பெண்ணாடம்
 R ஸ்ரீநாத்  TTA CM நெய்வேலி 
 S புவனேஸ்வரி TTA OCB கடலூர்   
R .நந்தகுமார் TTA CSC செஞ்சி 
T சக்திமணாளன் TTA Groups செஞ்சி

ஆகியோர்கள்  
பணி சிறக்க வாழ்த்துகிறோம்

கருத்துகள் இல்லை: