சனி, 14 செப்டம்பர், 2013

BSNL நிர்வாகத்துடன் பேச்சுவார்த்தை

BSNL நிர்வாகம், UNITED FORUM சார்பாக கொடுத்துள்ள வேலை நிறுத்த அறிவிப்பை ஒட்டி நமது சங்கத்தை பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்து உள்ளது. செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி மாலை 3.௦௦ மணிக்கு நடைபெறும்.

கருத்துகள் இல்லை: