சனி, 26 நவம்பர், 2016

துனை டவர் நிறுவனம் அமைப்பதை எதிர்த்து 25-11-2016 அன்று கடலூரில் எழுச்சியோடு நடைபெற்ற தர்ணா போராட்டத்தின் சில காட்சிகள்கருத்துகள் இல்லை: