வெள்ளி, 7 அக்டோபர், 2016

CGM அலுவலகத்தில் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்த ஊழியர்களை மீண்டும் பணி நியமனம் செய்ய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்கருத்துகள் இல்லை: