ஞாயிறு, 18 ஆகஸ்ட், 2013

தமிழ்நாடு தொலைதொடர்பு ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் 5வது கடலூர் மாவட்ட மாநாடுதமிழ்நாடு  தொலைதொடர்பு ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் 5வது கடலூர் மாவட்ட மாநாடு விழுப்புரத்தில் 18-08-2013 அன்று நடந்தது.. 
புகை படக் காட்சிகள் 

கருத்துகள் இல்லை: