செவ்வாய், 21 மே, 2019

தோழர் J.சித்தார்த்தன்JE அவர்கள் NFTE சங்கத்திலிருந்து விலகி நமது சங்கத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.அவரை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம்.கருத்துகள் இல்லை: