சனி, 8 ஜூலை, 2017

NFTE சங்கம் ஜூலை 3 அன்று கடலூரில் மேற்கொண்ட உண்ணாநோன்பு போராட்டத்தில் நமது சங்கக் கூட்டணியின் சார்பில் தலைவர்கள் அதில் பங்கேற்று உரையாற்றினர்.

கருத்துகள் இல்லை: