ஞாயிறு, 1 மே, 2016

மே தின நல் வாழ்த்துக்கள்.

8மணி நேரம் வேலை, 8மணி நேரம் ஒய்வு, 8மணி நேரம் உறக்கம் கேட்டு சிக்காக்கோ வீதியில் இரத்தம் சிந்தி உயிர் நீத்த தியாகிகள் நினவைப் போற்றுவோம் 130 வது மேதின புரட்சிகர நல் வாழ்த்துக்கள்.

கருத்துகள் இல்லை: