வெள்ளி, 1 ஜனவரி, 2016

4.5% IDA உயர்வு

அன்பார்ந்த தோழர்களே !தோழியர்களே !!
1.1.2016 முதல் கூடுதலாக 4.5%  பஞ்சப்படி உயர்ந்துள்ளது.இதுவரையில் நாம் பெற்றுவந்த  IDA 107.9 சதமாகும். இனி நமக்கு  112.4% கிடைக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை: