சனி, 30 மார்ச், 2019

பஞ்சப்படி உயர்வு

அன்பார்ந்த தோழர்களே !
2019, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் 2.6% பஞ்சப்படி உயர்ந்துள்ளது. பஞ்சப்படி கணக்கீட்டின் படி இதுவரை 138.8%ஆக இருந்த பஞ்சப்படி (IDA) 01.04.2019 முதல் 2.6% உயர்ந்து 141.4%ஆக மாற வேண்டும். இதற்கான உத்தரவை DPE வெளியிட்டதற்கு பின் BSNL வெளியிடும்

கருத்துகள் இல்லை: