திங்கள், 21 அக்டோபர், 2013

மகத்தான உடன்பாடு:வேலை நிறுத்தம் ஒத்தி வைப்பு

19-10-2013 அன்று நடைபெற்ற UNITED FORUM
கூட்டத்தில்  25-10-2013 அன்று நடைபெற இருந்த
வேலை நிறுத்தத்தை ஒத்தி வைப்பது என்று

முடிவு   எடுக்கக் பட்டுள்ளது 

கருத்துகள் இல்லை: