புதன், 18 ஜூன், 2014

Performance of BSNL and MTNL to be monitored.Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Communications & Information Technology
17-June-2014 18:44 IST

Performance of BSNL and MTNL to be monitored closely for their revival, 2,50,000 Village Panchayats to be provided Broadband connectivity within three years and developing India into global Electronic  
manufacturing hub to be the key area of priority for Ministry of Communications & IT.Union Minister for Communications & IT, Law & Justice, Mr. Ravi Shankar Prasad has said that the moral of the
Department was not in happy situation because of this being in news for wrong reasons in the past. It was clearly conveyed by Shri Prasad that now decision will be taken on merits and days of lobbying are over. He appealed to all officers to open up and learn to take decisions to ensure growth in the most important sector of Indian economy.


 He emphasized that improvement of BSNL and MTNL both in terms of performance and infrastructure would be an important area of this priority. He would be playing a pro-active role in monitoring functioning of the two bodies. For this he has directed for installation of suitable equipments in his chamber.If the Base Transmission Station in a particular circle are not functioning in a satisfactory manner then serious view will be taken.
 


He further stated that around 2,50,000 village panchayats in the country would be provided broadband connectivity within a period of three years. Interacting with the media in Sanchar Bhawan in the Capital today, the Minister said that there was a target of covering at least 50,000 gram panchayats within this financial year and 1,00,000 village panchayats each in the years 2015-16 and 2016-17. He said that improvement of performance of BSNL and MTNL was a key area of concern for his Ministry and his objective was to improve the services of these organizations for better consumer satisfaction.
 

The Government was committed to improving the telecom network in the North-Eastern region and around 8,000 mobile towers shall be set up at an approximate cost of Rs.5,000 crores. Mr. Prasad informed that in principle approval has been given for a nation-wide Mobile Network Portability (MNP) and its implementation would begin after TRAI submits its recommendations.
 

Briefing reporters about the priorities for the Department of Electronics and IT under his Ministry, the Minister said that electronic manufacturing shall be a key area of priority. This sector has the potential to give employment to 28 million persons. The Ministry has identified 8 new areas for Modified Special Incentive Subsidy Scheme. This area includes Ghaziabad(UP), Vadodra & Gandhinagar(Gujarat), Nagpur, Nasik, Aurangabad & Thane (Maharashtra).
 

The Ministry has also taken up development of Green Field Electronic Manufacturing Clusters in Bhopal,
Bhubaneshwar, Hyderabad, Maheshwaram, Bhiwadi, Jabalpur, Hosur and Kakhanada. Mr. Prasad also said that he was in the process of working out a transparent arrangement for the Spectrum related issues keeping in view the twin objectives of consumer welfare and the country’s growth in the field of mobile telephony.
Spelling out the priorities for Department of Posts under his Ministry, Mr. Ravi Shankar Prasad said his Ministry was working to establish Postal Banking that would be designed for financial inclusion. The total saving deposits across 1,55,000 post offices in the country was already more than 6 lakh crores.
 

 Later, responding to queries by the reporters, Mr. Prasad said that tentative expenditure for the broadband
connectivity project was around Rs. 20,000 crores. BSNL Power Grid Corporation and Railtel were already working on three pilot projects which would then be expanded to entire country in a phase-wise manner.


அரசு MTNL மற்றும் BSNL. உள்கட்டமைப்பு ஆதரவு வழங்கும்-என்கிறார்
ஸ்ரீ ரவி சங்கர் பிரசாத், மாண்புமிகு MoC 

ஸ்ரீ ரவி சங்கர் பிரசாத், மாண்புமிகு MoC,அவர்கள் MTNL மற்றும் BSNL முறையான உள்கட்டமைப்பு ஆதரவு தேவை என்று கூறியுள்ளார். அவர் கடந்த காலத்தில், MTNL மற்றும் BSNLநிறுவனம் தங்களுக்கு என்ன  தேவை என்று கவனத்தை பெறவில்லை என்றும் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும் அரசாங்கம் MTNL மற்றும்BSNL தேவையான உள்கட்டமைப்பு ஆதரவு வழங்கும் என்று உறுதியளித்தார். மேலும் அவர், MTNL மற்றும் BSNL அவர்கள் வாடிக்கை யாளர்களுக்கு சேவைகளை தங்கள் தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். நாம் முழுமையாக மாண்புமிகு MoC அறிக்கை உடன்படவில்லை. அவர் சரியாக MTNL மற்றும் BSNL கடந்த காலத்தில்புறக்கணிக்கப்பட்டு  இருந்தது என்று சுட்டிக்காட்டினார். நாங்கள் அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தேவையான உள்கட்டமைப்பு ஆதரவு வழங்கும் என்று அமைச்சர் தனது அறிக்கையில் கூறியுள்ளதை  வரவேற்கிறோம். MTNL மற்றும்  BSNL சேவைகள் தருவதில்  இரு நிறுவனங்களும்  முன்னேற்றம் வேண்டும், மற்றும் நாம் ஊழியர்கள் அதை அடைய முடியும் என்று நாம்  நம்புகிறோம் என்பதில்  இரண்டு கருத்து இருக்க முடியாது. இந்த தகவல் ஒரு அமைச்சர் வெளிப்படையாக இரண்டு தொலை பொதுத்துறை ஆதரவாக வெளியே வந்துள்ளது என்பது  முதல் முறையாக உள்ளது. ஸ்ரீ ரவி சங்கர் பிரசாத் பதவியேற்ற பின்னர், நமது பொதுச்செயலர் தோழர். பி.அபிமன்யு, அவர்கள்  BSNL உபகரணங்கள் வழங்கல் கிட்டத்தட்ட 6 ஆண்டுகள் BSNL & MTNL நலன்களுக்கு அரசு எவ்வாறு உதவி  தடுக்கப்பட்டது எப்படி மேலும் BSNL நிலை போட்டியான  துறையில் உப கரணங்கள்  மறுக்கப்படுகிறது எப்படி, என அவரது கவனத்தை ஈர்த்து, அவருக்கு BSNLEU  கடிதம் எழுதியது என்றும்,எவ்வாறு  தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள். BSNLகாட்டிலும்  அரசாங்கத்தில் இருந்து தேவையான ஆதரவை பெறுகிறார்கள்  என்று நமது தோழர்.பி. அபிமன்யு, மாண்புமிகு MoC அவர்களுக்கு நினைவு படுத்தயுள்ளார்.-thanks to madurai bsnleu

கருத்துகள் இல்லை: