செவ்வாய், 24 ஜூன், 2014

மத்திய சங்க நிர்வாகிகள் சந்திப்புதோழர்.பி அபிமன்யூ, GS மற்றும் தோழர். ஸ்வபன் சக்கரவர்த்தி, AGS,  ஆகிய இருவரும் திரு.ஆர்.கே.கோயல் GM (Estt.) அவர்களை சந்தித்தனர் 
 
23.06.2014- பின்வரும் நிலுவையில்   உள்ள  பிரச்சினைகள் தீர்வு குறித்து விவாதித்தனர். நன்றி மதுரை
 
 
 
 

கருத்துகள் இல்லை: